Έργα

Βρίσκεστε Εδώ: Αρχική » Έργα

Έργα Της Εταιρείας ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ

Στην ενότητα αυτή θα δείτε ενδεικτικά, ορισμένα από τα έργα τα οποία έχει υλοποιήσει η εταιρεία μας.

Σκοπός της εταιρείας είναι η άμεση εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση των πελατών. Για να επιτευχθεί αυτό διαθέτει μεγάλη γκάμα ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων, μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών με οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού, τα οποία προωθεί στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Ειδικά για τις περιπτώσεις συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού κ.τ.λ., πριν την πώληση έχει προηγηθεί μηχανολογική μελέτη και ενημέρωση του πελάτη για τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Κατόπιν της πώλησης παρέχεται επίβλεψη για την ορθή εκτέλεση του έργου καθώς και τεχνική υποστήριξη όποτε χρειασθεί.

Έργα Που Έχει Υλοποιήσει Η Εταιρεία Μας (Ενδεικτικά)