Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Με Αντλία Θερμότητας Και Απόλυτα Φίλτρα Αέρα Σε Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

Βρίσκεστε Εδώ: Αρχική » Έργα » Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Με Αντλία Θερμότητας Και Απόλυτα Φίλτρα Αέρα Σε Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

Φωτογραφίες Από Το Έργο

Το Έργο

Σκοπός Του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η θέρμανση, η ψύξη και ο εξαερισμός των άσηπτων χώρων, (χειρουργεία, ανάνηψη, αποστείρωση, διάδρομος), της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας.

Προϋποθέσεις Του Έργου

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η θέρμανση, η ψύξη και ο εξαερισμός των άσηπτων χώρων πρέπει να γίνονται με 100% νωπό (φρέσκο) αέρα. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζονται τουλάχιστον 10 εναλλαγές αέρα ανά ώρα καθώς και η δημιουργία υπερπίεσης. Η προσαγωγή του νωπού αέρα στους άσηπτους χώρους πρέπει να γίνεται μέσω απόλυτων φίλτρων αέρα HEPA, κλάσης H13 τουλάχιστον.

Για Την Εκτέλεση Του Έργου Χρησιμοποιήθηκαν:

 • Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ) AIRTECHNIC Klimabox η οποία περιλαμβάνει:
  α. Φίλτρα κλάσης G4 & F9
  β. Στοιχείο θέρμανσης/ψύξης νερού, 6 σειρών με σταγονοσυλλέκτη.
  δ. Εναλλάκτη θερμότητας αέρος – αέρος.
  ε. Φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες προσαγωγής και επιστροφής με ιμάντες.
  ζ. Ηγοπαγίδα.
 • Αντλία θερμότητας αέρος – νερού CLIVET ELFOEnergy Extended Inverter.
 • Δοχείο Αδρανείας INTERPLAST.
 • Απόλυτα φίλτρα αέρα HEPA, κλάσης H14
 • Στόμια οροφής προσαγωγής αέρα 4 κατευθύνσεων με ντάμπερ ΟΚ4-D.
 • Στόμια οροφής επιστροφής αέρα με ντάμπερ ΤΕΠ-D.
 • Ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
  α. Inverter οδήγησης των ανεμιστήρων.
  β. Ελεγκτή Siemens.
  γ. Οθόνες LCD για ένδειξη των θερμοκρασιών του αέρα προσαγωγής και επιστροφής.
 • Τρίοδη ηλεκτροβάνα Siemens.
 • Αισθητήρια θερμοκρασίας και ταχύτητας του αέρα προσαγωγής και επιστροφής.
 • Χειριστήριο – θερμοστάτης χώρου.
 • Λοιπά υδραυλικά, θερμοϋδραυλικά και ηλεκτρολογικά υλικά.

Περιγραφή Λειτουργίας

Από το χειριστήριο – θερμοστάτης χώρου ο υπεύθυνος επιλέγει αν θέλει θέρμανση η ψύξη του χώρου και κατόπιν ορίζει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Αμέσως μπαίνει στην αντίστοιχη λειτουργία η αντλία θερμότητας, (η οποία βρίσκεται πάντα σε κατάσταση stand-by). Την ίδια στιγμή γυρίζει και η τρίοδη ηλεκτροβάνα ώστε να επιτρέπει την διέλευση του νερού μέσα από το στοιχείο της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, η οποία με την σειρά της αρχίζει και αυτή να λειτουργεί.
Ο ελεγκτής έχει προκαθορισμένες τιμές για τις επιτρεπόμενες ταχύτητες αέρα στους κεντρικούς αγωγούς, (συνεπώς των επιτρεπόμενων παροχών), τις οποίες διαβάζει μέσω των αντίστοιχων αισθητηρίων ταχύτητας τα οποία βρίσκονται στην αρχή των κεντρικών αγωγών της προσαγωγής και της επιστροφής. Με βάση τις ταχύτητες αυτές δίνει εντολή στους inverter να οδηγήσουν τους ανεμιστήρες στην επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες παροχές αέρα προσαγωγής και επιστροφής. (Με τον τρόπο αυτό διατηρούνται  πάντα οι απαιτούμενες 10 εναλλαγές αέρα ανά ώρα, η υπερπίεση και φυσικά η επιθυμητή θερμοκρασία εντός των άσηπτων χώρων.)

Tip

Καθώς τα απόλυτα φίλτρα αέρα βρωμίζουν ο ελεγκτής ζητάει από τον inverter προσαγωγής να κινήσει τον αντίστοιχο ανεμιστήρα με μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής ώστε να περάσει η απαιτούμενη ποσότητα αέρα μέσα στους άσηπτους χώρους. Μόλις ξεπεραστεί ένα καθορισμένο όριο ταχύτητας περιστροφής του ανεμιστήρα, (που σημαίνει ότι τα φίλτρα έχουν βρωμίσει αρκετά), ένα ηχητικό alarm ειδοποιεί τον υπεύθυνο να προχωρήσει σε αντικατάσταση των απόλυτων φίλτρων αέρα.
Ο ήδη κλιματισμένος αέρας ο οποίος έχει θερμάνει ή έχει ψύξει τους χώρους  και πλέον βρίσκεται στον αγωγό επιστροφής, πριν την απόρριψη του στο περιβάλλον, περνάει διαμέσου του εναλλάκτη αέρος – αέρος ο οποίος βρίσκεται στην αρχή της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μεταφέρει μέρος της ενέργειας του στον εισερχόμενο αέρα με συνέπεια να τον προκλιματίζει πριν αυτός περάσει μέσα από το στοιχείο της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. Η διαδικασία αυτή προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Λεπτομέρειες Του Έργου

Πελάτης       :   Κος Ιωάννης Λ.

Τοποθεσία   :   Οδός Αγίου Ανδρέου, Πάτρα

Χρονολογία :   10ος, 2015

Τύπος           :   Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας
                           (Τμήμα Άσηπτων Χώρων)

Επιφάνεια    :   70m2

Μελέτη         :   Μπουγιούκος Αντώνης
Επίβλεψη     :   Μπουγιούκος Αντώνης