Ενεργειακό Τζάκι Καλοριφέρ EDILKAMIN Acquatondo Plus 29
Με Σώματα Panel & Ηλιακό Θερμοσίφωνα

Βρίσκεστε Εδώ: Αρχική » Έργα » Ενεργειακό Τζάκι Καλοριφέρ EDILKAMIN Acquatondo Plus 29 Με Σώματα Panel & Ηλιακό Θερμοσίφωνα

Φωτογραφίες Από Το Έργο

Το Έργο

Για Την Εκτέλεση Του Έργου Χρησιμοποιήθηκαν:

  • Ενεργειακό τζάκι καλοριφέρ EDILKAMIN  Acquatondo Plus 29, κλειστού δοχείου διαστολής, με ενσωματωμένο εναλλάκτη ψύξης στον θάλαμο του νερού σε συνδυασμό με μηχανική βαλβίδα προστασίας από την υπερθέρμανση.
  • Τρίοδη ηλεκτροβάνα, βαλβίδα ασφαλείας πίεσης, βαλβίδα ασφαλείας πίεσης και θερμοκρασίας, κλειστό δοχείο διαστολής.
  • Κυκλοφορητές για την θέρμανση των θερμαντικών σωμάτων και του ηλιακού θερμοσίφωνα.
  • Σερπαντίνα ηλιακού θερμοσίφωνα για σύνδεση του με το ενεργειακό τζάκι.
  • Ψηφιακοί ελεγκτές για το τζάκι και τον ηλιακό θερμοσίφωνα.
  • Λοιπά υδραυλικά και θερμοϋδραυλικά υλικά.

 

Περιγραφή Λειτουργίας Για Τη Θέρμανση Των Θερμαντικών Σωμάτων

Εφόσον ανάψει η φωτιά μέσα στον θάλαμο καύσης ανοίγουμε τον ελεγκτή του τζακιού και ορίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία στην οποία το ζεστό νερό θα αρχίσει να κυκλοφορεί από το τζάκι προς τα θερμαντικά σώματα.
Έως εκείνη την στιγμή το νερό κυκλοφορεί μεταξύ του τζακιού και της τρίοδης ηλεκτροβάνας η οποία είναι γυρισμένη να επιστρέφει το νερό προς το τζάκι.
Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού τότε η τρίοδη ηλεκτροβάνα γυρίζει και επιτρέπει την κυκλοφορία του ζεστού νερού προς τα θερμαντικά σώματα.
Με το σύστημα αυτό αφενός μεν προστατεύουμε το τζάκι από την  δημιουργία συσσωματωμάτων στο θάλαμο καύσης με αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης του, αφετέρου δε έχουμε την δυνατότητα να τροφοδοτούμε τα θερμαντικά σώματα με νερό κατάλληλης θερμοκρασίας ανάλογα με την χρήση που θέλουμε να κάνουμε. (Άμεση θέρμανση της οικίας, συντήρηση θερμοκρασίας, κ.τ.λ.)

 

Περιγραφή Λειτουργίας Για Την Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης:

Ο ελεγκτής του ηλιακού θερμοσίφωνα δείχνει μόνιμα την θερμοκρασία που έχει το ζεστό νερό χρήσης.
Όταν η θερμοκρασία αυτή δεν είναι ικανοποιητική ανοίγουμε τον ελεγκτή και επιλέγουμε την επιθυμητή θερμοκρασία που θέλουμε για το ζεστό νερό χρήσης.
Τότε ξεκινάει ο κυκλοφορητής του ηλιακού θερμοσίφωνα και αρχίζει η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τότε σταματάει ο κυκλοφορητής του ηλιακού θερμοσίφωνα καθώς και η ροή νερού από το τζάκι προς τον ηλιακό.

 

Tip

Στην περίπτωση που θέλουμε να συνδέσουμε το ενεργειακό Τζάκι καλοριφέρ EDILKAMIN με επιπλέον πηγή θέρμανσης π.χ. λέβητας ή το κύκλωμα των θερμαντικών σωμάτων απαιτεί μεγαλύτερη πίεση από την μέγιστη επιτρεπόμενη για το τζάκι, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ειδικού εναλλάκτη θερμότητας.
Με τον εναλλάκτη αυτόν το κύκλωμα του τζακιού διαχωρίζεται υδραυλικά από αυτό των θερμαντικών σωμάτων ή της επιπλέον πηγής θέρμανσης.

Λεπτομέρειες Του Έργου

Πελάτης       :   Κος Μιχάλης Α.

Τοποθεσία   :   Οδός Μ. Αλεξάνδρου, Πάτρα

Χρονολογία :   7ος, 2014

Τύπος           :   Κατοικία

Επιφάνεια    :   90m2

Μελέτη         :   Μπουγιούκος Αντώνης

Επίβλεψη     :   Μπουγιούκος Αντώνης