Αντλία Θερμότητας LG Therma V R32
Με Σώματα Panel & Ηλιακό Θερμοσίφωνα

Βρίσκεστε Εδώ: » Projects » Αντλία Θερμότητας LG Therma V R32 Με Σώματα Panel & Ηλιακό Θερμοσίφωνα

Φωτογραφίες Από Το Έργο

Το Έργο

Για Την Εκτέλεση Του Έργου Χρησιμοποιήθηκαν:

  • Αντλία θερμότητας LG Therma V R32
  • Ηλιακός θερμοσίφωνας COSMOSOLAR Skyland με εναλλάκτη για αντλία θερμότητας
  • Θερμαντικά σώματα Panel ΤERMOLUX με ενσωματωμένο βρόγχο (Ventil), σε συνδυασμό με διακόπτες που φέρουν θερμοστατικές κεφαλές
  • Group συλλεκτών με ροόμετρα, θερμόμετρα και ρυθμιστικές βαλβίδες
  • Λοιπά υδραυλικά και θερμοϋδραυλικά υλικά

Τρόπος Λειτουργίας

Η αντλία θερμότητας ζεσταίνει την οικία μέσω των θερμαντικών σωμάτων.
Επίσης έχει την δυνατότητα, εφόσον επιλεχθεί από τον χρήστη, να συμβάλει στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω του κατάλληλου εναλλάκτη που βρίσκεται εσωτερικά στο boiler του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Λεπτομέρειες Του Έργου

Πελάτης       :   Κος Ιωάννης Κ.
Τοποθεσία   :   Αρόη, Πάτρα
Χρονολογία :   1ος, 2019
Τύπος           :   Κατοικία
Επιφάνεια    :   80m2
Μελέτη         :   Μπουγιούκος Αντώνης
Επίβλεψη     :   Μπουγιούκος Αντώνης