Αντλία Θερμότητας LG Therma V R32
Με Σώματα Panel & Ηλιακό Θερμοσίφωνα

Βρίσκεστε Εδώ: Αρχική » Έργα » Αντλία Θερμότητας LG Therma V R32 Με Σώματα Panel & Ηλιακό Θερμοσίφωνα

Φωτογραφίες Από Το Έργο

Το Έργο

Σκοπός Του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η θέρμανση της οικίας τον χειμώνα και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για όλη την διάρκεια του έτους με αντλία θερμότητας LG και ηλιακό θερμοσίφωνα.

Για Την Εκτέλεση Του Έργου Χρησιμοποιήθηκαν:

  • Αντλία θερμότητας LG Therma V R32 Monoblock.
  • Ηλιακός θερμοσίφωνας COSMOSOLAR Skyland με εναλλάκτη για αντλία θερμότητας.
  • Θερμαντικά σώματα Panel ΤERMOLUX με ενσωματωμένο βρόγχο (Ventil), σε συνδυασμό με διακόπτες που φέρουν θερμοστατικές κεφαλές.
  • Group συλλεκτών διανομής με ροόμετρα, θερμόμετρα και ρυθμιστικές βαλβίδες.
  • Λοιπά υδραυλικά και θερμοϋδραυλικά υλικά.

Περιγραφή Λειτουργίας

Η αντλία θερμότητας LG ζεσταίνει την οικία μέσω των θερμαντικών σωμάτων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον επιλεχθεί από τον χρήστη, να συμβάλει στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω του κατάλληλου εναλλάκτη που βρίσκεται εσωτερικά στο θερμοδοχείο του ηλιακού θερμοσίφωνα.
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας λόγο της μεγάλης συλλεκτικής επιφάνειας παρέχει άφθονο ζεστό νερό χρήσης ακόμα και τις μέρες με περιορισμένη ηλιοφάνεια. Επίσης λόγο της ισχυρής μόνωσης του θερμοδοχείου το νερό διατηρείται ζεστό ακόμα και τις κρύες μέρες του χειμώνα.
Οι συλλέκτες διανομής με τα ροόμετρα, τα θερμόμετρα και τους ρυθμιστικούς διακόπτες βοηθούν στην πλήρη υδραυλική εξισορρόπηση του δικτύου, η οποία έχει ως συνέπεια την ταυτόχρονη και ομοιόμορφη θέρμανση όλων των θερμαντικών σωμάτων και συνεπώς όλων των χώρων της οικίας.
Οι θερμοστατικές κεφαλές προσδίδουν αυτονομία θέρμανσης ανά χώρο και το σημαντικότερο είναι ότι εξοικονομούν μεγάλα ποσά ενέργειας.

Tip

Μεταξύ του συλλέκτη προσαγωγής και του συλλέκτη επιστροφής υπάρχει βαλβίδα διαφορικής πίεσης. Ο λόγος της τοποθέτησης είναι ότι όταν κλείνουν αρκετές από τις θερμοστατικές κεφαλές των θερμαντικών σωμάτων, διότι επιτεύχθηκε η επιθυμητή θερμοκρασία στους αντίστοιχους χώρους, να μην εμφανίζει η αντλία θερμότητας σφάλμα ροής, (Flow Switch), και σταματάει τη λειτουργία της.
Όλες οι λειτουργίες της αντλίας θερμότητας LG, (έναρξη, παύση, χρονοπρόγραμμα, θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, διαγνωστικά εργαλεία, κ.τ.λ.), γίνονται μέσω του χειριστηρίου της αντλίας θερμότητας το οποίο είναι και θερμοστάτης χώρου και βρίσκεται τοποθετημένο εντός της οικίας. Το χειριστήριο αυτό έχει την δυνατότητα να συνδεθεί ασύρματα με το internet ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση μέσω  του κινητού του τηλέφωνου ακόμα και αν δεν βρίσκεται εντός της οικίας.

Λεπτομέρειες Του Έργου

Πελάτης         :   Κος Ιωάννης Κ.

Τοποθεσία     :   Αρόη, Πάτρα

Χρονολογία   :   1ος, 2019

Τύπος             :   Κατοικία

Επιφάνεια      :   80m2

Μελέτη           :   Μπουγιούκος Αντώνης

Επίβλεψη       :   Μπουγιούκος Αντώνης