Αντλία Θερμότητας CLIVET Edge EVO & Ηλιακό Σύστημα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

Βρίσκεστε Εδώ: Αρχική » Έργα » Αντλία Θερμότητας CLIVET Edge EVO & Ηλιακό Σύστημα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

Φωτογραφίες Από Το Έργο

Το Έργο

Για Την Εκτέλεση Του Έργου Χρησιμοποιήθηκαν:

  • Αντλία θερμότητας CLIVET Edge EVO.
  • Boiler λεβητοστασίου COSMOSOLAR με εναλλάκτη για αντλία θερμότητας και εναλλάκτη για ηλιακούς συλλέκτες.
  • Solar Kit ηλιακός σταθμός της εταιρείας OVENTROP με κυκλοφορητή Wilo inverter, ροόμετρο, θερμόμετρα και ψηφιακό ελεγκτή.
  • Ηλεκτροβάνες και ηλεκτρολογικό υλικό για την κατασκευή αυτονομίαςθέρμανσης στα δύο επίπεδα της οικίας και ελέγχου της παραγωγής του ζεστού νερού χρήσης.
  • Λοιπά υδραυλικά και θερμοϋδραυλικά υλικά.

Περιγραφή Λειτουργίας

Η αντλία θερμότητας CLIVET ζεσταίνει την οικία μέσω ενδοδαπέδιας θέρμανσης η οποία προϋπήρχε.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον επιλεχθεί από τον χρήστη, η αντλία θερμότητας να συμβάλει στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω του αντίστοιχου εναλλάκτη που βρίσκεται εσωτερικά στο boiler.
Τέλος, η κύρια πηγή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης είναι ο ήλιος μέσω των ηλιακών συλλεκτών (που προϋπήρχαν), του αντίστοιχου εναλλάκτη που βρίσκεται εσωτερικά στο boiler λεβητοστασίου καθώς και του kit με τον ψηφιακό ελεγκτή.

Tip

Όλες οι λειτουργίες της αντλίας θερμότητας CLIVET, (έναρξη, παύση, χρονοπρόγραμμα, θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, διαγνωστικά εργαλεία, κ.τ.λ.), γίνονται μέσω του χειριστηρίου της αντλίας θερμότητας το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο εντός της οικίας.
Επειδή στις ενδοδαπέδιες θερμάνσεις το νερό κυκλοφορεί στην εγκατάσταση σε χαμηλή θερμοκρασία, (35-45 oC), υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρουμε μεγάλο μέρος της απαιτούμενης αυτής ενέργειας από τον ήλιο μέσω του συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης βεβιασμένης κυκλοφορίας. Για να γίνει αυτό απαιτείται η χρήση ενός δοχείου tank in tank αντί για το κλασσικό μπόιλερ, καθώς και η μικρή αύξηση της συλλεκτικής επιφάνειας των ηλιακών συλλεκτών. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας διότι ειδικά τις ηλιόλουστες μέρες η αντλία θερμότητας CLIVET θα λειτουργεί πολύ λιγότερο χρόνο για την θέρμανση της οικίας.

Λεπτομέρειες Του Έργου

Πελάτης       :   Κος Ιωάννης Μ.

Τοποθεσία   :   Όπισθεν Νοσοκομείου Άγ. Ανδρέας, Πάτρα
Χρονολογία :   11ος, 2017

Τύπος           :   Κατοικία 2 Επιπέδων

Επιφάνεια    :   130m2
Μελέτη         :   Μπουγιούκος Αντώνης
Επίβλεψη     :   Μπουγιούκος Αντώνης