ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 915Β/2020 και όλες τις επιπλέον διευκρινίσεις που δόθηκαν από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Του Καταναλωτή σχετικά με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων στο σύνολο της...

Διαβάστε Περισσότερα